Թռչել, թռչուն: Ծիտիկը թռչում էր երկնքում: Թռչունը նստած էր ծառի վրա: Թրջվել: Ես Վարդառին թրջվեցի:Որդ-միջատ

Որթ-խաղողի վազ

Ես զզվում եմ որդերից: Ես քաղեցի խաղող խաղողի որթից:

Մինչև

միջև

Ես վազեցի մինչև մեր տուն:

Երկու շենքերի միջև մի դաշտ կա:

հարդ-չոր,

Հարթ-ուղիղ

Այս հացը շատ հարդ է:

Այս հատակը հարթ է:

Վարգ-ձիու քայլը

Վարք-պահվածքը

իՄ ՎԱՐՔԸ ԼԱՎՆ Է:

մԵՐ ՁԻՆ ԱՐԵՑ ՄԵԾ ՎԱՐԳ:

 

Реклама

 

 

Գոյություն ունի վագրերի 9 ենթատեսակ, որոնցից 3-ը վերացել են դեռևս 19-րդ դարի սկզբին։Այժմ նրանց թիվը խիստ կրճատվել է։

Գրանցված են Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր գրքում։

uranus

Uranus

Ուրանը արեգակնային համակարգի ութերրորդ մոլորակն է:

Ուրանի հարևանները նեպտունը և սատուրնն է:

Ուրանը մեծությամբ չորրորդ մոլորակն է:

Ինչպես և մյուս գազային հսկաները, Որանը ունի օղակների համակարգ և մագնիսոլորտ, բացի այդ այն ունի 27 արբանյակ:

Ուրանը դարձավ առաջին մոլորակը, որը հայտնաբերվել է «Նոր ժամանակներում» և աստղադիտակի միջոցով:

Ուրանը լատիներեն անվանում են uraus:

Ուրանը ունի Արեգակնային համակարգի մոլորակների միջև ամենասառը մթնոլորտը.

Նշանավոր իրադարձություն դարձավ 1977 թվականին Ուրանի 5 օղակների հայտնաբերումը, որոնք ի տարբերություն Սատուրնի օղակների շատ նեղ են և մութ։

 

 

ՀԵքիաթ ընթերցարանից

Ես ընթերարանից կարդացի մի հեքիաթ որի անունն է գիտնականը: Այնտեղ որսորդը թակարթներ է սարքում մի շատ խելացի աղվեսի համար: Այդ աղվեսին նա նույնիսկ թունավորել չի կարողանում և այդ պատճառով էլ նա ավելի լուրջ մեթոդներ է կիրառում: Վերջում ամեն ինչ ստացվում է նրա մոտ: Այս հեքիաթը ինձ շատ դուր եկավ, իսկ ես նրան ընտրեցի պատահական:

WE WRITE.
20. Fill in West, South, monument, planes, trip.
1. The monument to Admiral Nelson is in Trafalgar Square.
2. You can see a lot of  planes at the airport.
3. Tell us about your  trip to Delhi.
4. Great Britain is in the South  .
5. Africa is in the West.
21. Fill in to, on, in, by, – .
1. He likes travelling by car.
2. Delhi is in the East.
3. This is the monument to A. Khachaturyan.
4. It took us five minutes to get  home.
5. She always goes to school  in foot.
22. Fill in me, us, you, him, her, them.
1. Pete went to school by bus. It took him 5 minutes to get there.

Գորգ, բազմագույն զարդանախշերով, խավածածկ կամ առանց խավի քառանկյուն գեղարվեստական գործվածք։ Ծառայում է որպես փռոց, ծածկոց, վարագույր, բնակարանը տաքացնելու, զարդարելու ինչպես նաև ձայնակլանման համար։ Գորգերը հիմնականում հյուսում են թելերից։ Հանդիպում են նաև ասեղնագործ և գույնզգույն կտորներից կարված գորգեր։ Գործվածքի գեղարվեստական առանձնահատկությունները որոշվում են դրա մակերեսով (խավով կամ առանց խավի), նյութով (բուրդ, մետաքս, վուշ, բամբակ), չափսերով, զարդերիզի և կենտրոնական դաշտի փոխհարաբերությամբ, զարդանկարի բնույթով, հորինվածքով և գունային կառուցվածքով[1]: Գորգի ամենավաղ նմուշը գտնվել է Ալթայի Պազիրիկ կուրգանում և թվագրվում է Ք.ա. 5-րդ դար։ Մի շարք գիտնականներ գտնում են, որ այն ստեղծվել է Հայկական լեռնաշխարհում:

Հայերենում գորգ և կարպետ բառերն օգտագործվում են որպես հոմանիշ բառեր՝ միայն այն տարբերությամբ, որ գորգերն ունենում են թելախավ, իսկ կարպետները՝ ոչ: Գորգ բառն առաջին անգամ հիշատակվում է Տավուշի Կապտավանք եկեղեցու պատին եղած արձանագրություններից մեկում (1242-1243 թվականներին), իսկ կարպետ բառն առաջին անգամ հիշատակվում է 5-րդ դարի Ավետարանում՝ գրաբարյան «կապերտ» ձևով:

Հայաստանում գորգագործությունը՝ իբրև արհեստ զարգացած է եղել դեռևս վաղնջական ժամանակներից։ Այս մասին են վկայում Արենի 1 քարայրում գտնված գործվածքները, մ. թ. ա. 5-րդ դարի թվագրվող պազիրիկ գորգը, ինչպես նաև հայկական գորգարվեստի մասին մի շարք պատմաբանների կողմից պահպանված հիշատակություններ։ Պատմական Հայաստանում գորգերն ու կարպետները համարվում էին առաջին անհրաժեշտության իրեր։ Դրանք փռում էին հատակին, կախում պատերից և գործածում որպես ծածկոց։ Գրեթե բոլոր բնակավայրերում գործում էին կարպետներ՝ քիլիմներ, ծածկոցներ, վարագույրներ, թամբեր, խուրջիններ, վերմակներ, աղի տոպրակներ, ձիու ծածկոցներ և գորգեր։ Այս արհեստն այնքան սերտ էր կապված առօրյա կյանքի հետ, որ այն իմանալը պարտադիր էր։ Գորգը նաև հայ աղջիկների օժիտի անբաժանելի մասն էր, ուստի վաղ հասակից նրանք սովորում էին այս արհեստն ու գործում իրենց օժիտի գորգերը:

Հայոց գորգերի տիպաբանության մեջ որպես տիպերի անվանումներ ընդունված են՝ այն տարածաշրջանի կամ բնակավայրի անվանումը, որին առավել բնորոշ է տվյալ տիպը, գորգադաշտի երկրաչափական ձևի անվանումը կամ գեղազարդման համակարգի թեմատիկ ուղղվածության կամ հիմնական հորինվածքի անունը։

Գորգագործական արվեստն իր ողջ պատմության ընթացքում մեծապես տուժել է արշավանքների, պատերազմների և հարևան տերությունների կողմից վարվող նվաճողական քաղաքականությունից։ Ցեղասպանության ընթացքում բազմաթիվ գորգեր կորսվել են՝ եկեղեցիները ոչնչացնելու կամ կողոպտելու պատճառով։

Հայկական գորգարվեստը Խորհրդային շրջանում տարածում է գտել նաև Եվրոպայի մի շարք անկյուններում։ Այսպես, 19-րդ դարի վերջին մի շարք հայ գորգագործներ հաստատվեցին Տրանսիլվանիայի Ղերլա քաղաքում և այդտեղ սկսեցին պատրաստել ու վերականգնել գորգեր։ 1915 թվականին Ցեղասպանությունից հետո մեծ քանակությամբ հայեր կրկին հաստատվել են Ռումինիայում։ Այսպիսով, երկրում ստեղծվել են բազմաթիվ արհեստանոցներ, իսկ 1950-ականներից սկսած՝ նաև գործարաններ:

Ներկայումս գորգագործության կենտրոններ են շարունակում մնալ Սյունիքն ու Արցախը։ Հատկանշական է, որ 2013 թվականին Շուշիում բացվեց Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գործող միակ գորգերի թանգարանը։ Հայաստանում և արտերկրում գոյություն ունեցող թանգարաններից բացի, հայկական գորգերը պահվում են անհատական հավաքածուներում, որոնց թիվը, ցավոք, հայտնի չէ։

Բջնի

bjni

Բջնիի ամրոց

ամրոցի պարիսպները 2007-2008 թթ վերանորոգումից հետո

Միջնադարյան ամրոցաշինության նշանավոր կառույցներից մեկը՝ Բջնիի ամրոցը, գտնվում է Հրազդան գետի աջ ափին, գյուղի արևելյան կողմում, անառիկ ժայռերով շրջապատված բարձրադիր հրվանդանի վրա: Հիմնադրման ստույգ ժամանակը հայտնի չէ: Հիշատակվում է վաղ միջնադարից: Պահլավունի իշխանները X դ. վերաշինել են քարաժայռերի վրա եղած հինավուրց բերդը, այն դարձրել միջնադարյան Հայաստանիհզոր ամրոց և Բագրատունյաց Հայաստանի Անի մայրաքաղաքը հյուսիսից պաշտպանող կարևոր հենակետ:

Բջնիի_Ամրոց_(4)

Մենք չորեքշաբթի մեկնելու ենք դեպի Բջնի: Ես բջնիյի մասին գրել եմ հասկանալի տեղեկույուններ: Երբ մենք գնանանք ես անպայման նկարները ձեզ ցույց հտամ: